Kľúčová služba Žilina vs. BMW Z4

Boli sme privolaný k technickému zásahu k BMW Z4 ktoré malo vybitú batériu a nebolo možne ani otvoriť kľúčom! Vozidlo sme otvorili bez akéhokoľvek poškodenia ako správny profesionáli! www.klucova-sluzba-zilina.sk